Utställare

Utställare kan vara de som i sitt arbete eller i sitt ideella engagemang arbetar för en minskad konsumtion av alkohol och tobak och motverkar allt icke medicinskt bruk av dopningsmedel eller narkotika.

Utställare får presentera sitt hälsofrämjande, förebyggande, brottsbekämpande eller behandlande arbete.